MTD logo

Miền Trung Đông

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể VIỆT NAM tại Hoa Kỳ | VEYM - USA

MIỀN Latest Event by Photos

Kính gởi: - Quý Linh Mục Tuyên Uý Đoàn
- Quý Thành Viên Hội Đồng Miền
- Quý Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng, và thành viên các cấp
Trích yếu: V/v Bổ Nhiệm Tuyên Uý Đoàn TNTT Cecilia

Chiếu thêo trách nhiệm và quyền hạn do Nội Quy của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ quy định về việc bổ nhiệm Tuyên Uý Đoàn. Căn cứ vào nguyện vọng và nhu cầu của Đoàn Cêcilia thuộc Cộng Đoàn Đức Mẹ Thăm Viếng, Philadelphia, Pennsylvania.

Tôi, linh mục Gioan Hoàng Thanh Sơn, OP, Tuyên Úy PT/TNTT Miền Trung Đông Hoa Kỳ, trân trọng bổ nhiệm linh mục:

Giuse Trần Đức Hùng, C.Ss.R.

vào chức vụ Tuyên Uý Đoàn TNTT Cecilia với nhiệm vụ và quyền hạn do Nội Quy điều 24 và 26 đã quy định.

Thư Bổ Nhiệm này có hiệu lưc kể từ ngày ký.

Xin cám ơn Cha Trần Đức Hùng đã đón nhận vai trò và trách nhiệm Tuyên Úy Đoàn để hướng dẫn các em Thiếu Nhi Thánh Thể trở thành người Kitô hữu hoàn hảo và góp phần xây dựng Giáo Hội. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành và trả công bội hậu cho những hy sinh và đóng góp của Cha.

Làm tại Giáo xứ CTTĐVN, Arlington, ngày 26 tháng 3 năm 2017
Lm. Gioan Hoàng Thanh Sơn, OP
Tuyên Úy PT/TNTT/MTĐ

Sa Mạc Huấn Luyện Chuyên Đề

FOR May 26 - 28, 2017 -THÔNG BÁO & ĐƠN THAM DỰ DOWNLOAD BELOW

Kính chào quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng, và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành thân mến,

Nhân dịp năm mới, Ban Chấp Hành Miền Trung Đông xin kính gửi đến quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, Trợ Tá, và toàn thể quý anh chị em Huynh Trưởng và Hiệp Sĩ lời chúc sức khỏe và bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể.
Thay mặt BCH Miền, con xin thông báo về hai sự kiện liên quan đến chương trình huấn luyện bổ túc thêm cho các Hiệp Sĩ Trưởng Thành, Huynh Trưởng và Trợ Tá trong năm 2017. Xin download thông báo.

Sa Mạc Huấn Luyện Chuyên Đề: "Lãnh Đạo"
May 26-28, 2017 @ Lathrop E. Smith Center in Rockville, MD
Download Thông Báo & Application for Sa Mạc Chuyên Đề Giôsuê 1

Vì lợi ích chung, Cha Tuyên Uý Miền cũng như BCH Miền rất mong các đoàn cố gắng phổ biến, khuyến khích và tạo mọi điều kiện giúp các thành viên trong đoàn đi tham dự dịp huấn luyện này.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban mọi ơn lành cho những công việc mà chúng ta sắp thực hiện.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập

Kính chào quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng, và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành thân mến,

Thay mặt Ban Chấp Hành Miền Trung Đông con xin thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, cùng quý Huynh Trưởng về việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Tá “Samaritanô LXV” với những chi tiết như sau:

 1. Địa Điểm: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
  5110 Meadowside Ln,
  Rockville, Maryland 20855
  (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
 2. Thời Gian: Thứ Tư (7 PM) ngày 10 tháng 8 đến Thứ Bảy (4 PM) ngày 12 tháng 8 năm 2017
 3. Lệ Phí: $60.00 trước ngày 9 tháng 6 năm 2017 và $85.00 sau ngày 9 tháng 6 năm 2017
 4. Thời Hạn: Nộp đơn trước ngày 26 tháng 6 năm 2016
 5. Điều Kiện:
  1. là người Công Giáo
  2. trên 30 tuổi và có lòng yêu mến trẻ em
  3. được sự giới thiệu của Ban Chấp Hành liên hệ, cha Tuyên Úy, Trợ Úy, hay một Trợ Tá của Phong Trào
  4. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
 1. Liên Lạc: Đơn Ghi Danh, Đơn VAP, và lệ phí xin gởi về: Tr. Nhung Nguyen
In accordance to the Servant Leader Training Manual (2014) in regards to organizing a Youth Leader Training Camp Level I & II, with the acceptance of the Regional Chaplain and the Academy Headquarters, the Mid-Atlantic Executive Committee would like to announce the Chaplain Assistant-Layperson Training Camp “Samaritanô LXV” with the following details:

 1. Location: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
  5110 Meadowside Ln,
  Rockville, Maryland 20855
  (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
 2. Time: Wednesday (7:00 PM) August 10, 2017 to Saturday (4:00 PM) August 12, 2017
 3. Fee: $60.00 before June 10, 2017 (include with the registration form) $85.00 after June 10, 2017
 4. Deadline: Submit the application before June 26, 2017
 5. Criteria:
  1. Roman Catholic
  2. 30 years of age or older and love children
  3. an introduction from Chapter’s Executive Committee, Chaplain; or Chaplain Assistant (clery or layperson)
  4. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
 1. Liên Lạc: Đơn Ghi Danh, Đơn VAP, và lệ phí xin gởi về: Tr. Nhung Nguyen
Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
Chủ Tịch Miền

Kính chào quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng, và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành thân mến,

Thay mặt Ban Chấp Hành Miền Trung Đông con xin thông báo đến tất cả quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, cùng quý Huynh Trưởng về việc tổ chức Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 - Ánh Lửa 24 [Mã số CI 0226] và Cấp 2 Ngành Nghĩa - Ánh Lửa 25 [Mã Số 2N 0127], với những chi tiết như sau:

 1. Địa Điểm: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
  5110 Meadowside Ln,
  Rockville, Maryland 20855
  (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
 2. Thời Gian: Thứ Tư (7 PM) ngày 9 tháng 8 đến Thứ Bảy (4 PM) ngày 12 tháng 8 năm 2017
 3. Lệ Phí: $70.00 trước ngày 9 tháng 6 năm 2017 và $85.00 sau ngày 9 tháng 6 năm 2017
 4. Thời Hạn: Nộp đơn trước ngày 26 tháng 6 năm 2016
 5. Điều Kiện:
  1. Cấp I:
    1. 18 tuổi trở lên
    2. hiện đang còn sinh hoạt tại Đoàn
    3. có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy liên hệ
    4. trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
    5. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
  2. Cấp II:
    1. 19 tuổi trở lên
    2. đã có chứng chỉ Cấp I ít nhất là 3 tháng
    3. hiện đang còn sinh hoạt tại Đoàn
    4. có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành Đoàn và sự chấp thuận của Tuyên Úy liên hệ
    5. trải qua 3 tháng chuẩn bị sa mạc.
    6. Download Thông Báo Sa Mạ & Đơn Ghi Danh
  1. Liên Lạc: Đơn Ghi Danh, Đơn VAP, và lệ phí xin gởi về: Tr. Nhung Nguyen
  In accordance to the Servant Leader Training Manual (2014) in regards to organizing a Youth Leader Training Camp Level I & II, with the acceptance of the Regional Chaplain and the Academy Headquarters, the Mid-Atlantic Executive Committee would like to announce the Youth Leader Training Camp Level I “Ánh Lửa XXIV” and Level II Companion Division “Ánh Lửa XXV” with the following details:

  1. Location: Lathrop E. Smith Environmental Education Center
   5110 Meadowside Ln,
   Rockville, Maryland 20855
   (Airport Code: BWI (Baltimore, Maryland) or DCA (Washington, DC))
  2. Time: Wednesday (7:00 PM) August 9, 2017 to Saturday (4:00 PM) August 12, 2017
  3. Fee: $70.00 before June 10, 2017 (include with the registration form) $85.00 after June 10, 2017
  4. Deadline: Submit the application before June 26, 2017
  5. Criteria:
   1. Level I:
     1. 18 years of age or older
     2. active at a Chapter
     3. a reference letter from the Chapter’s Executive Committee and the Chapter’s Chaplain
     4. 3 months of preparation
     5. Download Announcement & application
   2. Level II:
     1. 19 years of age or older
     2. is certified as a Youth-Leader Level I for at least 3 months
     3. active at a Chapter
     4. a reference letter from the Chapter’s Executive Committee and the Chapter’s Chaplain
     5. 3 months of preparation
     6. Download Announcement & application
  1. Contact: Please mail application, VAP form, and fees to: Tr. Nhung Nguyen
  Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
  Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập
  Chủ Tịch Miền