MTD logo

Miền Trung Đông

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể VIỆT NAM tại Hoa Kỳ | VEYM - USA

Oct 22 - Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ Đoàn Thánh Tâm

và cùng với Đoàn Anrê Trông, và Đon Boscô - Arlington, VA

Oct 16 - Bổn Mạng Đoàn Fatima 23 Năm

Mass & Celebration - Philadelphia, PA

Aug 28 - Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ Đoàn Fatima

và cùng với Đoàn Anrê Dũng Lạc - Philadelphia, PA

Sa Mạc Anh Lua 22 và 23

Huấn Luyện Huynh Trưởng - Rockville, MD

ALL TNTT MEMBERS please wear full uniform!
If possible, please arrive by 10am to help blow up balloons!

10:30 a.m. Gathering of Pilgrims for Procession
Outside Picture Taken of Group
11:00 a.m. Vietnamese Drummers
Procession into Upper Church with Statue, Flags & Banners
1:30 p.m. Pilgrimage Mass Upper Church
Celebrant: Reverend Monsignor Tri Minh Trinh
President of the Federation of the Vietnamese Catholics
Homilist: Reverend Tinh Pham

Chúc mừng! Chúc mừng!

HUẤN LUYỆN VIÊN SƠ CẤP mới nhất của Miền Trung Đông

Special congratulations to our PCT QT Tr. Tôma Dương Hữu Đức & PCT NH Tr. Têrêsa Nguyễn Hồng Nhung on their promotion to HLVSC this past weekend at ‪VDH6‬!!! Thank you for all you do for MTĐ and Veym Tntt-Usa! May the Holy Spirit continue to give you strength to FEARLESSLY bring others closer to God!

Our Miền

Xin chào các bạn đã ghé thăm trang nhà Miền Trung Đông. Miền Trung Đông là một miền nhỏ bé của phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Miền chúng ta có 10 đoàn đang hoạt động mạnh mẽ và có hơn 1,000 đoàn sinh, huynh trưởng, trợ uý, và trợ tá. If you would like to make a charitable donation, please click on support us to contact us! Thank you!