MTD logo

Miền Trung Đông

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể VIỆT NAM tại Hoa Kỳ | VEYM - USA


Xin chào các bạn đã ghé thăm trang nhà Miền Trung Đông. Miền Trung Đông là một miền nhỏ bé của phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Miền chúng ta có 10 đoàn đang hoạt động mạnh mẽ và có hơn 1,000 đoàn sinh, huynh trưởng, trợ uý, và trợ tá.

KHÓA BỔ TÚC & SA MẠC HUẤN LUYỆN CHUYÊN ĐỀ

FOR March 26, 2017 -THÔNG BÁO & ĐƠN THAM DỰ DOWNLOAD BELOW

Kính chào quý Cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, quý Trợ Tá, quý Huynh Trưởng, và quý Hiệp Sĩ Trưởng Thành thân mến,

Nhân dịp năm mới, Ban Chấp Hành Miền Trung Đông xin kính gửi đến quý cha Tuyên Uý, quý Trợ Úy, Trợ Tá, và toàn thể quý anh chị em Huynh Trưởng và Hiệp Sĩ lời chúc sức khỏe và bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể.
Thay mặt BCH Miền, con xin thông báo về hai sự kiện liên quan đến chương trình huấn luyện bổ túc thêm cho các Hiệp Sĩ Trưởng Thành, Huynh Trưởng và Trợ Tá trong năm 2017. Xin download thông báo.

1) Khóa Huấn Luyện Bổ Túc: "Sinh Hoạt và Ca Hát"
March 26, 2017 @ St. Helena Catholic Church in Philadelphia, PA
Download Thông Báo & Application for Khóa Huấn Luyện Bổ Túc

2) Sa Mạc Huấn Luyện Chuyên Đề: "Lãnh Đạo"
May 26-28, 2017 @ Lathrop E. Smith Center in Rockville, MD
Download Thông Báo & Application for Sa Mạc Chuyên Đề Giôsuê 1

Vì lợi ích chung, Cha Tuyên Uý Miền cũng như BCH Miền rất mong các đoàn cố gắng phổ biến, khuyến khích và tạo mọi điều kiện giúp các thành viên trong đoàn đi tham dự 2 dịp huấn luyện này.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc và ban mọi ơn lành cho những công việc mà chúng ta sắp thực hiện.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể,
Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập

VEYM DAY OF SACRIFICE

March 5, 2017 - SAVE THE DATE

Sa Mạc Huấn Luyện Trung Ương 2017

January 6, 2016 -THÔNG BÁO & ĐƠN THAM DỰ Cấp I, II, III va Trợ Tá

Kính thưa quý cha Tuyên Uý, Trợ Úy, Trợ Tá, Huấn Luyện Viên cùng quý Huynh Trưởng các cấp,

Chiếu theo chương trình sinh hoạt toàn niên của Phong Trào và nhu cầu của các Miền, đặc biệt là Miền Tây và Miền Trung trong năm, nay Ban Chấp Hành Trung Ương xin được thông báo đến tất cả quý thành viên của Phong Trào các sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng và Trợ Tá sẽ được tổ chức trong năm 2017 với những chi tiết như sau:

SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP III, TIBERIA X
1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)
2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ tư ngày 28 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017
3. Lệ Phí: $120.00
4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).
5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 21 tuổi trở lên; (2) Đã có chứng chỉ cấp II ít nhất là 6 tháng; (3) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (4) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Download Registration Form

SA MẠC HUẤN LUYỆN TRỢ TÁ, SAMARITANO 64
1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)
2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ sáu ngày 30 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017
3. Lệ Phí: $60.00
4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).
5. Điều kiện Tham Dự: (1) 30 tuổi trở lên; (2) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Download Registration Form

SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP I, XUẤT HÀNH 60
1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)
2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ năm ngày 29 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017
3. Lệ Phí: $80.00
4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).
5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 18 tuổi trở lên; (2) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (3) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Download Registration Form

SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP II, XUẤT HÀNH 61
1. Ðịa Ðiểm: St. Stephen Diocesan Center; Kailua, Hawaii (HNL Airport Code)
2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ năm ngày 29 tháng 06 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 02 tháng 07 năm 2017
3. Lệ Phí: $80.00
4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 28 tháng 03 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).
5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 19 tuổi trở lên; (2) Đã có chứng chỉ cấp I ít nhất là 3 tháng; (3) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (4) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Download Registration Form

SA MẠC HUẤN LUYỆN HT CẤP III, TIBERIA XI
1. Ðịa Ðiểm: Hiawatha Camp Retreat Center; Wichita, Kansas (ICT Airport Code)
2. Thời Gian: Từ 02:00 giờ chiều thứ tư ngày 30 tháng 08 đến 05:00 giờ chiều Chúa Nhật ngày 03 tháng 09 năm 2017
3. Lệ Phí: $200.00
4. Thời Hạn Ghi Danh: Nộp đơn trước ngày 30 tháng 05 năm 2017 (không nhận đơn nộp trễ).
5. Điều Kiện Tham Dự: (1) 21 tuổi trở lên; (2) Đã có chứng chỉ cấp II ít nhất là 6 tháng; (3) Hiện đang còn sinh hoạt tại đơn vị địa phương; (4) Có giấy giới thiệu của Ban Chấp Hành và sự chấp thuận của Tuyên Úy Đoàn.
Download Registration Form

GHI DANH THAM DỰ SA MẠC
Phần hướng dẫn ghi danh trên mạng qua hệ thống thành viên sẽ được thông báo trong những ngày tới. Để cho phần ghi danh trên mạng được nhanh chóng, xin tất cả chuẩn bị:
a) Đơn Tham Dư sa mạc tương ứng với sa mạc muốn ghi danh
b) Bản sao của thẻ căn cước (ID card) cấp từ chính quyền địa phương hoặc liên bang
**Riêng với Sa Mạc Cấp II Ấu, xin chuẩn bị bản sao bằng chứng chỉ Cấp I hoặc II
***Riêng với Sa Mạc Cấp III, xin chuẩn bị bản sao bằng chứng chỉ cấp II

Sau khi nhận Đơn Tham Dự, Ban Chấp Hành Trung Ương sẽ duyệt xét và gởi thư chấp thuận cùng những chi tiết về Sa Mạc tới các Dự Tuyển Viên.
Vì lợi ích và tương lai của Phong Trào, Ban Chấp Hành Trung Ương rất mong quý cha Tuyên Uý và Ban Chấp Hành Đoàn cố gắng thúc đẩy và tạo điều kiện cho các Huynh Trưởng và Trợ Tá tham dự và nhất là luôn cầu nguyện cho các sa mạc được thành công.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria chúc phúc lành cho mọi công việc mà chúng ta đang thực hiện.

Trân trọng kính chào,

Kiến thị, Lm. Francis Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD
Download Thông Báo - Camp Announcement

Dec 4 - Tiểu Sử Của Cha Tuyên Uý Đoàn Fatima

Cáo Phó CHA CỐ GIUSE ĐINH CÔNG HUỲNH | Đoàn Fatima, PA

Đoàn chúng con/em vô cùng thương tiếc báo tin buồn: Cha Tuyên Uý Giuse Đinh Công Huỳnh đã được Chúa gọi về vào chiều hôm nay tại nhà thương Thomas Jefferson tại Philadelphia, PA. Xin tất cả quý Cha, quý Trợ Uý, quý Trợ Tá, quý Phụ Huynh, quý Huynh Trưởng và các em Đoàn Sinh, cùng toàn thể quý anh chị em xa gần hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Cha Cố thân yêu, linh hồn Giuse. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, dủ lòng thương xót, đón linh hồn Cha Cố Giuse vào nước Thiên Đàng hưởng vinh phúc trên trời. Cha ơi, khi vào nước trời, xin Cha nhớ đến Đoàn chúng con.

Dec 3 - Socks & Blanket Drive from Au Nhi

Doan Thanh Tam, Arlington, VA

If these little Au Nhi can donate so can you!!!! This week is the last week we are collecting socks, blankets and donations. Saturday the 10th will be the last day of the collection. For more information as Tr. Hanh Phuoc.

Dec 3 - Socks & Blanket Drive

Đoàn Anre Trong, Chantilly, VA

Nov 27 - Feast Day of ADL & 21st Year Anniversary

Bon Mang Doan Anre Dung Lac, Silver Spring, MD

Nov 24 - Happy Thanksgiving from Don Bosco

Greetings from Doan Don Bosco, Richmond, VA

Oct 22 - Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ Đoàn Thánh Tâm

và cùng với Đoàn Anrê Trông, và Đon Boscô - Arlington, VA

Oct 16 - Bổn Mạng Đoàn Fatima 23 Năm

Mass & Celebration - Philadelphia, PA

Aug 28 - Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ Đoàn Fatima

và cùng với Đoàn Anrê Dũng Lạc - Philadelphia, PA

Sa Mạc Anh Lua 22 và 23

Huấn Luyện Huynh Trưởng - Rockville, MD

ALL TNTT MEMBERS please wear full uniform!
If possible, please arrive by 10am to help blow up balloons!

10:30 a.m. Gathering of Pilgrims for Procession
Outside Picture Taken of Group
11:00 a.m. Vietnamese Drummers
Procession into Upper Church with Statue, Flags & Banners
1:30 p.m. Pilgrimage Mass Upper Church
Celebrant: Reverend Monsignor Tri Minh Trinh
President of the Federation of the Vietnamese Catholics
Homilist: Reverend Tinh Pham

Chúc mừng! Chúc mừng!

HUẤN LUYỆN VIÊN SƠ CẤP mới nhất của Miền Trung Đông

Special congratulations to our PCT QT Tr. Tôma Dương Hữu Đức & PCT NH Tr. Têrêsa Nguyễn Hồng Nhung on their promotion to HLVSC this past weekend at ‪VDH6‬!!! Thank you for all you do for MTĐ and Veym Tntt-Usa! May the Holy Spirit continue to give you strength to FEARLESSLY bring others closer to God!